2.jpg (289 KB)

3.jpg (226 KB)

Sensör Çeşitleri, Modelleri ve Fiyatları

Sensör bir nevi algılayıcı olarak da tanımlanır. Sensörler fiziki ortamdaki sistemlerle elektriksel bazı mekanizmaların etkileşime geçmeleri noktasında işlevsel olurlar. Bunlar arasında gereksinim olan bağlantıları kurarlar.

Elektriksel bazı devrelerde algılama görevi gören sensörler ilgili fonksiyonlarını birçok farklı dinamik çerçevesinde yerine getirirler. Otomasyon ürünleri arasında yer alan sensörler; ışık, gerilim ve ayrıca basınç ve kuvvet gibi fiziksel uyaranları algılamak konusunda tam performanslı şekilde çalışırlar.

Sıralama seçin
 • Sensör Nedir?

  Sıcaklık, ışık veya mesafeler gibi birtakım fiziksel dinamiklerin bir şekilde elektriksel devrelerle entegrasyon sağlaması gereklidir. Bunun gerçekleşmesi için bu aşamada aracı olacak ve bir köprü görevi görecek cihazlara ihtiyaç vardır.

  Sensörler bu görevi gören en güzel işlevselliğe sahip araçlardır. Bu bakımdan sensörlerin hemen her bir elektriksel mekanizma içerisinde yer aldığına tanıklık edilmesi mümkündür. Fiziksel dış uyaranlar sensörlerin etkisiyle birtakım sinyallere dönüştürülürler.

  Sensörler fiziki tüm değişimleri çok hızlı bir şekilde algılarlar. Bunu yapabilmelerini takiben diğer devrelere sinyaller yoluyla tüm bilgileri çabucak aktarırlar. Bu sayede sistemde düzgün şekilde bir çalışma yapısı şekillenmiş olur. Sinyalleri alan diğer cihazlar kendi görevlerini yerine getirme olanağını bu işlem çerçevesinde bulurlar.

  Sensör Ne İşe Yarar?

  Fiziki bazı platformlardan sürekli olarak gelen bazı girdiler vardır. Bunların bir şekilde karşılanarak diğer devrelerle bağlantılarının kurulması gereklidir. Sinyaller yoluyla fiziksel ortamdaki girdiler karşıdaki elektriksel devrelere ancak sensörler yardımıyla aktarılırlar.

  Genel olarak sensörler bu aşamada böyle bir görevin yerine getirilmesi için vardırlar. Sensörler daima fiziksel alandan bir etkileşim almaya açık ve hazırdırlar. Elektriksel altyapının mevcut bulunduğu teknolojik birçok sistemde sensörler olmazsa olmaz en önemli araçlardır.

  Bilgilerin aktarımında en birincil önemli görevi sensörler üstlenirler. Otomatik olarak tasarlandıkları şekilde bu görevlerini daimî olarak yerine getiren sensörlere genel olarak birçok farklı ortam bünyesinde gereksinim olur. Farklı markalar bünyesinde üretilen sensörleri her zaman en kaliteli şekilde temin etmek gerekir.

  Sensör Nerelerde Kullanılır?

  Sensörler birçok sistem için oldukça önemli olan araçlardır. Tek bir tipi olmayan bu sensörler, ilgili gereksinimlere bağlı olarak birbirinden farklı ortamlarda kullanılma niteliklerine sahiptirler.

  Sistemin gereksinimleri ne ise ona göre bir sensör seçimi yapılır ve kullanılmaya başlanır. Genel itibariyle sensörler bazı sanayi uygulamalarında, bilgisayarlarda, klima sistemleri ve araçlarda kullanılırlar.

  Ayrıca yine sensörlerden endüstriyel bazı üretimlerde, ev aletlerinde verimli çalışmaları noktasında ve ses tesislerinde de iyi şekilde faydalanılır. Her bir alana özgü şekilde ilgili sensörlerin seçimleri yapılır ve bu sensörler sisteme entegre edilirler. elektrix sitemiz üzerinde sensörler konusunda birçok açıdan beklentileri üst düzeyde karşılayacak bazı kaliteli ürünler bulunuyor.

  Sensör Bağlantısı Nasıl Yapılır?

  Sensörlerin, işlevsellik yapılarına göre birçok farklı çeşidi vardır. Dolayısıyla bu durum sensörlerin farklı şekillerde bağlanma dinamiklerinin olduğunu bizlere gösterir. Genel olarak sensörler temelde belli bir prensiple bağlantı işlemlerini yerine getirirler.

  Fonksiyonel şekilde çalışması için bir elektriksel güce ihtiyaç duyan sensörler, genellikle çıkış güç kaynağına seri şekilde bağlanırlar. İki telli sensörlerde iki bağlantı yerinin olmasından dolayı bu şekilde bir bağlantı sistemine ihtiyaç vardır.

  Farklı türlerde entegrasyonlar için sensöre gücün bağlanması işlemi, iki bağlantı noktasından referans alınarak gerçekleştirilir. Üçüncü telin üzerinde ise çıkış kısmı yer alır. İlgili bağlantı sisteminde sensörün sahip olduğu birtakım özellikler, besleme gerilim aralığının nasıl olacağına bir yön verir.

  Sensör Çeşitleri Nelerdir?

  Sensörlerin en iyi özelliklerinden biri tek tip yapıda olmamalarıdır. Birbirinden farklı alanlardaki değerlerin gözlenmesi ve takip edilebilmesi için sensörler birçok bakımdan geniş bir çeşitliliğe sahiptirler. Bu çeşitlilikler arasında ilgili sistemin ihtiyacına göre sensörler seçilir ve kullanılır.

  Sensör çeşitlerini ayırt etme noktasında besleme geri bildirimi dinamikleri esas alınır. Bu bakış açısıyla duruma yaklaşıldığında görülebiliyor ki sensörler, pasif sensör ve aktif sensör olarak iki farklı seçeneğe ayrılıyor.

  Pasif sensörler, beklendiği gibi fiziki dış uyanları sinyale dönüştürmek için dışarıdan ekstra bir enerji kaynağına gereksinim duymazlar. Giriş değişkenlerini baz alarak gerekli tepkileri verip işlevsel olurlar. Diğer taraftan aktif sensörler ise, gerekli sinyalleri oluşturup aktive edebilmek için dış bir enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. Ölçüm sistemine göre de yine sensörleri farklı çeşitliliklerle ele almak mümkündür.

  • Isı sensörleri,
  • Potansiyometrik sensörler,
  • Manyetik sensörler,
  • Basınç sensörleri,

  Ölçüm sistemi açısından sensörler ele alındığında bu türden birtakım seçeneklerin ortaya çıktığı görülüyor. Bu seçenekler arasında yer alan basınç sensörleri de kendi arasında farklı gruplara ayrılıyor.

  Kapasitif basınç ölçme sensörleri, şekil değişikliği sensörleri, yük hücresi basınç sensörleri ve piezoelektrik basınç sensörleri bu kapsamda öne çıkıyor. Yine ek olarak sensör çeşitleri arasında optik sensör ve sese duyarlı sensör seçeneklerinden de bahsetmek gerekir. Her bir farklı sensör türünün dış fiziksel uyaranları sinyallere dönüştürme dinamikleri de değişkenlik arz eder.

  Sensör Modelleri Nelerdir?

  Sensörler, farklı markalar bünyesinde üretimi yapılan ve birçok sistemde çokça gereksinim duyulan ürünlerdir. Daima sensörlerden çalışma konusunda maksimum düzeyde bir verimlilik alabilmek için onları en kaliteli halleriyle önde gelen markalardan temin etmek gereklidir. elektrix sitemiz üzerinde ihtiyaçlarınıza karşılık verecek birçok güzel model sensör ürünlerinin olduğunu görebilirsiniz.

  • Schneider Electric fotoelektrik sensör XUB cisimden yansımalı 0,1M 12.24VDC kablo 2M,
  • Schneider Electric endüktif sensör M12 PNP NA 12-48 VDC 2 M kablolu 4 MM,
  • Schneider Electric algılama 10-38V DC 8 MM PNP NA,
  • Schneider Electric endüktif sensör M18 PNP NA 12-48 VDC 2 M kablolu 8 MM,

  elektrix sitemizde bizler bu türden farklı teknik özellikleri olan birtakım güzel sensör modellerini uygun fiyatlarlar satışa sunuyoruz.

  Sensör Özellikleri Nelerdir?

  Sensörler, çalışma dinamiklerine bağlı olarak birtakım farklı özelliklere sahip olabilen türden ürünlerdir. Her bir sensörün, entegre olduğu sistem içerisinde değişik şekillerde fonksiyonlarını yerine getirmesi dinamikleri vardır.

  Giriş büyüklükleri bakımından değişik tasarımlarla fonksiyonel olmaları bu sensörlerin dikkate değer en önemli özellikleridir. Mekanik sensör, elektriksel yapıda sensörler, termal sensör, ışıma sensörler, kimyasal ve manyetik sensörler bu kapsamda ele alınan sensör seçenekleridir.

  Sensörlerin kızılötesi verileri alabilme özellikleri de vardır. Ancak bunun için bu amaca göre ilgili sensörün seçilmesi gereklidir. Çizgi izleyen sensör, sahip olduğu modül ile zeminde herhangi bir çizgi var mı bunu kolaylıkla anlayabilen sensör türlerinden biridir.

  Çizgi sensör, hemen üzerinde mevcut bulunan birtakım sabitleyici vidalar sayesinde hem yatay ve hem de dik bir yapıda kullanılabilir. Çizgi sensörlerin farklı modellerinin gerilim değerleri, akım değerleri, boyut ve kart çıkış yapıları bir değişkenlik gösterebiliyor.

  Hareket sensörü, sıcaklık farklarını tam olarak algılayabilen bir niteliğe sahiptir. Kızılötesi donanımlarını kullanarak ilgili algılama işlemini yerine getirirler. Canlılar veya nesneler, hareket sensörleri tarafından kızılötesi özelliğinin yanı sıra titreşim, ultrasonik ve mikrodalga dinamiklerle de algılanırlar.

  Sensör türlerinden biri olan yakınlık sensörü, birtakım dedektörlerden destek alarak nesneleri algılarlar. Bu nesnelerin yakınlaşması veya uzaklaşması anında yakınlık sensörleri aktive olur ve bu durumu fark ederler. Led dedektörler veya kızılötesi özellikte dedektörler, yakınlık sensörlerinin çalışmasına yardımcı olurlar.

  Sensör Fiyatları Nelerdir?

  Sensörler birbirlerinden farklı teknik donanımları itibariyle üretilen ve sistemde işlevsel olan ürünleridir. Gerilim ve akım kapasitelerinin yanı sıra bu sensörlerin boyutlarının da bir farklılık arz etmesi, onları değişik şekillerde ele almaya bir fırsat verir.

  Sensörlerin fiyatlarının net olarak belirlendiği aşama da burasıdır. Teknik açıdan sahip olduğu nitelikleri, sensörlerin fiyatlarını belirler. Markanın hangisi olduğunun da yine fiyatlar üzerinde belirleyici bir rolü vardır.

  Sensör ürünlerinin seçilmesi noktasında önemli olan husus, daima sistemde verimlilikle çalışabilen türden ürünlerin bulunmasıdır. elektrix sitemizde sensör ürünlerinin birçok farklı çeşidi yer alıyor. Oldukça uygun fiyatlarla bizler sensör ürünlerini müşterilerimize sunuyoruz. Güncel sensör fiyatlarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

  Sensör Teknolojileri Nelerdir?

  Çeşitli ortamlardaki değişkenliklerin fark edilmesi ve algılanması noktasında sisteme katkı sağlayan ürünler sensörler olarak tanımlanırlar. Elektriksel bazı devreler ve bilgisayarlar ile entegrasyonu sağlayan ürünler yine sensörlerdir.

  Akıllı sensör teknolojileri çerçevesinde geliştirilen sensörlere birçok farklı faydalı özellik kazandırılmıştır. Bu sensörler fiziksel bölümlerden aldıkları verileri tam olarak analiz ederek bunların hızlıca ilgili sinyallere dönüşümünü sağlarlar.

  İletişim birimi, mikro işlemci ve sensör, akıllı sensörlerin temel bileşenleridir. Akıllı sensörlerin en önemli özelliği, veri incelemeleri ve analizlerinde diğer standart sensörlerden farklı olarak bazı algoritmalar kullanmasıdır.

  Akıllı aktif sensör örnekleri neler diye bakılacak olursa bu konuda en iyi telefonlardan bahsedilmelidir. Telefonun kulağa yakınlaştırıldığında kapanması ve uzaklaştığında tekrar açılması, akıllı sensör teknolojisinin en güzel örneğidir. Araçlarda da yine benzer bir yakınlık uzaklık özelliğinden bahsedilmesi mümkündür.

  Mekanik Sensör Nedir? Nasıl Çalışır?

  Mekanik sensörler, çeşitli mekanik yapılardaki değişkenlerin değerlerinin ölçülmesi noktasında aktive olan ve görevini yerine getiren sensörlerdir. Ses yoğunlukları ve dalga boyları gibi mekaniksel türdeki değişkenler, mekanik sensörler tarafından algılanırlar.

  Mekaniksel sensörlerin ayrıca kuvvet, kütlesel akış, basınç, alan ve uzunluk gibi dinamikleri algılama yönünde de önemli işlevsel özellikleri vardır. Mekanik sensörlerin çalışma yapıları oldukça basit ve pratik bir esasa dayanır.

  Bu sensörler çalışma sistemleri bakımından açma kapama anahtarlarına benzer şekilde bir fonksiyon yerine getirirler. Kontağın ilgili sistemde bir dirence çarpması ve temas etmesine bağlı olarak bu sensörler aktive olur ve bunun neticesinde enerji akışının başlamasına olanak verirler. Sensör türleri arasında en çok bilinen sensör, mekanik sensörlerdir.

  Fotosel Nedir Nasıl Çalışır?

  Fotosel sensör, birçok alanda oldukça yaygın bir şekilde kullanılan ve adından en çok söz ettiren sensör türlerinden biridir. Optoelektronik sensör veya diğer tanımlamasıyla ışığa duyarlılığı olan ürünler olarak bilinirler.

  Optik bazı donanımlar sayesinde bu sensörler herhangi bir cisimle temasta bulunmadan algılama işlemini yerine getirirler. Bu işlemden sonra elektriksel olarak bazı değerlendirmeler yapıp ilgili verileri sinyallere dönüştürme sürecine geçerler.

  Hızlı bir şekilde fotoseller yardımıyla gerekli sinyaller oluşturulur. Fotosel yapının bulunduğu bazı sistemlerde gerilimde belirgin bir şekilde birtakım değişkenliklerin olduğu gözlenir. Bunun temel nedeni, araya direnç gücünün de girmesi ve aktive olmasıdır.

  Işığa duyarlı olarak bir hareket kabiliyetine sahip olan birçok sistemde kullanılan cihaz, fotoseldir. Kullanım alanları bakımından fotoseller çok geniş bir çeşitlilikte birçok alanda işlevlerini başarıyla yerine getirebilen türden ürünlerdir.

  Genel olarak fotoseller otomatik programlamayla aktif olan bazı gece lambası ürünlerinde ve yine benzer şekilde otomatik tasarımlı bazı kapı sistemlerinde kullanılırlar. Her bir sistem üzerinde fotoseller görevlerini başarıyla yerine getirirler.

  Bunların yanı sıra fotosellerin bazı alarm cihazlarında, pozometreler ve yine güneş enerjisiyle çalışan sistemlerde çalışabilme gibi özellikleri vardır. Bazı yapılardaki iç aydınlatma sistemleri, sokaklarda sıklıkla rastlanan aydınlatıcı lambalar da fotosellerin yer aldığı bazı bölümlerdir.

  Çizgi İzleyen Sensör Nedir?

  Sensör türleri arasında önemli bir işlevselliği olan ve birçok yerde kullanılan çizgi izleyen sensörler genel itibariyle kızılötesi sistemler üzerinden işlevsel olurlar. Dış fiziksel kaynaklardan gelen verilerin ilgili sinyallere dönüşümü aşamasında çizgi izleyen sensörler kızılötesi desteklerle aktive olurlar.

  Bu sensörler çalışma konusundaki fonksiyonlarını, kendilerine bileşen olarak entegre olmuş modüller aracılığıyla yerine getirirler. Kızılötesi alıcı özellikteki modüller uygun şekilde ilgili yüzeylerde bir çizgi oluşumu bulunuyor mu bunu direkt olarak fark edebilirler.

  Çizgi izleyen sensörlerde de diğerlerinde olduğu gibi birtakım duyarlılık ve mesafe düzenlemelerinin yapılması gereklidir. Bu sensör türünde bunu sağlayan temel şey, kontrol kartıdır. Potansiyometre adı verilen bileşen, ilgili kontrol kartı üzerinde yer alarak mesafe ve hassasiyete yönelik ayarların yapılmasına yardımcı olur.

  Hareket Sensörü Nerelerde Kullanılır?

  Hareket sensörleri, kullanım alanları bakımdan oldukça iyi dinamiklere sahiptir. Bu sensörler birtakım ortamlarda hareketlerin anında fark edilmesi ve buna göre sinyaller üretilmesi aşamasında aktive olan sensörlerdir.

  Bu sensörler yaygın olarak bazı güvenlik alarm sistemleri cihazlarında kullanılırlar. Yine çeşitli iklimlendirme sistemleri, iç mekân aydınlatmaları ve dış ortam aydınlatma ürünlerinin bazıları üzerinde de hareket sensörleri verimlilikle kullanılır.

  Hareket sensörleri kendi içlerinde oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptirler. Bu bakımdan bu sensörlerin daima ilgili ortamın ihtiyacı ve gereksinimlerine uygun olarak tercih edilmesi gereklidir. PIR (pasif kızılötesi), MW (mikro dalga), titreşim, alan yansıtıcılı sensörler, ultrasonik ve ikili sistem sensörler, hareket sensörlerinin çeşitleri arasındadır.

  Tasarımları yönünden farklı dinamiklere sahip olan hareket sensörlerini her bakımdan ortamın ihtiyacına uygun şekilde seçmek gereklidir. Kablosuz hareket sensörleri, kontak hareket ve video hareket sensörleri, ilgili yerin ihtiyacına göre seçilebilecek sensör seçeneklerinden bazılarıdır.

  Sese Duyarlı Sensör Nasıl Çalışır?

  Ses sensörleri, en iyi fonksiyona ve işlevselliğe sahip sensör türlerinden biridir. Ses sensörlerinin temel olarak sisteminde bir ses algılayıcısı yani mikrofon yer alır. Bunun haricinde bu sensörlerde mikrofondan gelen seslerin daha baskın bir hale dönüşmesine yardımcı olan birtakım amfiler de vardır.

  Ses sensörlerinin temel görevi, ilgili alandaki ses derecelerinin bekleneni aşması durumunda harekete geçerek çıkış verilmesi işlemini yerine getirmeleridir. Bu sensörlerin oldukça anlaşılır ve basit bir çalışma yapısı vardır.

  İlgili sensörlerde yer alan mikrofonlarda bir diyafram adı verilen bileşen bulunur. Herhangi bir sesin mikrofon içerisine girerek bu diyaframa temas etmesi noktasında ani bir titreşim meydana gelir. Bu titreşim sayesinde ses sensörleri işlevlerini yerine getirme fırsatını bulurlar. Ses dalgalarının birtakım sinyallere çevrilmesi bu aşamada mümkün olur.

  Sensör Hangi Aletlerde Kullanılır?

  Neredeyse çoğu teknolojik sistemde ve ürünlerde kullanıma ihtiyaç duyulan sensörlerden birçok farklı noktada verimlilik sağlanabiliyor. Sensörler, tasarlanma amaçları bakımından ve birtakım teknik özelliklerine bağlı olarak cep telefonları, bilgisayarlar, elektrikli çeşitli ev aletleri ve bazı armatürlerde kullanılabiliyorlar.

  Yine klimalar ve bazı robotik sistemlerde de yine sensörlerin her yönüyle verimli bir şekilde kullanıldığı gözleniyor. Günlük yaşamda kullanımı oldukça yaygın olan bazı dijital kamera ürünlerinde de yine sensörler sıklıkla kullanılıyor.

  Nem ve ısı dengesinin ölçülmesi kapsamında da yine sensörler klima ve bunun gibi bazı cihazlarda daima yer alabiliyor. Otomatik çalışan bazı kapı sistemleri, biyomedikal tasarımlı çeşitli ürünlerde de bazı sensör cihazlarına yer verildiği açıkça görülebiliyor.

  T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.