Kontaktör Ürün Çeşitleri, Modelleri ve Fiyatları

Kontaktörler, elektromanyetik bir niteliğe sahip anahtarlar olarak bilinirler. Yüksek akımın etkin olduğu sistemlerde bu parçalar duruma uygun olarak kullanılırlar. Çeşitli sistemlerde güç devrelerinin anahtarlaması işleminde ilgili devrenin açılıp kapanmasını sağlaması yönünde bir fonksiyonu vardır.

Modelleri açısından farklı tasarımsal yapılara sahip olabilen bu ürünleri, en kaliteli halleriyle elektrix bünyesinde yer alan şalt malzemeleri kategorisinin alt kategorisi olan kontaktör kategorisinden temin edebilirsiniz.

Sıralama seçin
 • Kontaktör Nedir?

  Elektromekanik yapıda önemli bir parça olan kontaktör, uzaktan kontrol prensibiyle de çalışabilen bir özelliktedir. Genel olarak bu işlevselliğini bazı elektrik motorları üzerinde gösterir. Aktif haldeki bir elektrik devresini, diğer bir devrenin kapanmasına paralel olarak kapatabilen veya eğer gerekiyorsa da açan bir dinamikle çalışır. Sahip olduğu iki devre ile etkinlik gösteren kontaktör, normalde açık veya kapalı şekilde iki değişik türdedir.

  Kontaktör Ne İşe Yarar?

  Elektronik bazı sistemlerde ilgili enerjinin sorunsuz olarak gerektiğinde farklı noktalara başarıyla transfer edilmesi gereklidir. Bunun için anahtarlama görevini üstlenecek bir yardımcı parçaya ihtiyaç olur. Kontaktör tam olarak bu noktada gerekli inisiyatifi üzerine alarak sorunsuz şekilde bu enerji transferinin gerçekleşmesine bir imkân sağlar. Açıp kapanma yoluyla enerji iletimi işlemini yerine getirir.

  Kontaktörler ve Özellikleri

  Kontaktörler yapısal özellikleri itibariyle kendi bünyelerinde farklı türden dinamikler taşırlar. Bu ürünlerin iç mekanizma yapısında yer alan her bir bileşen, onun enerjiyi uygun şekilde yönlendirmesinde destekleyici bir görev görür. Genel performansları bu sistemin uyumlu işleyişle bağlantıdır.

  • Elektromıknatıs yapı, palet ve kontak yapılara sahip olmaları
  • Hem hızlı şekilde açılma ve hem de hızlıca kapanabilmeleri,
  • Aşırı akım koruması yapmadan sadece enerji iletiminde rol almaları,
  • Kurulum konusunda ilgili sistemlere kolay şekilde entegre edilebilmeleri,
  • Uzaktan kontrol edilmeye uygun donanımsal nitelikte olmaları,
  • Sinyal ve güç izleme konusunda rehberlik edebilmeleri,

  Güç devrelerinde yüksek güç değişimlerinin yapılması aşamasında etkin olan kontaktörler, genel itibariyle bu türden bazı özelliklere sahiptirler.

  Kontaktör Çalışma Prensibi Nedir?

  Kontaktör, ilgili mekanizma içerisinde enerjinin bobine transferinin gerçekleştiği noktada bir aktivasyon kazanır. Bobin enerji aldığında ana kontaklarda bir kapanma işlemi gerçekleşir. Diğer taraftan ise eğer bobin gerekli enerjiyi alamaz ise bu durumda kontaktör tam tersi olarak ana kontakları tekrardan etkinleştirerek açar.

  Kontaktör Kullanım Alanları Nelerdir?

  Kontaktörler birbirinden farklı alanlarda birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılabilen sistemlerdir. Güç devrelerinde ilgili işlemlerin başarıyla yerine getirilmesi ve sorunsuz bir enerji akışının sağlanmasının gerektiği noktalarda kontaktörler en iyi çerçevede işlevselliklerini ortaya koyarlar.

  Genel olarak bir kontaktör ürünü seçilirken öncelikle onun ilgili ortamın ne ölçüde gereksinimlerini karşıladığına bakılır. Eğer tercih edilecek kontaktör çeşidi hem boyutları ve hem de teknik özellikleri itibariyle beklentilere bir cevap veriyorsa o alanda kullanım için temin edilir.

  • Elektrik motoru sistemlerinde,
  • Alçak gerilimin olduğu her tür devre sisteminde,
  • Aydınlatma ürünleri ve sistemlerinde,
  • Isıtma ürünleriyle ısıtma işlemlerinin yapıldığı alanlarda,
  • Kondansatör güç devresi sistemlerinde,
  • Akıllı bina sistemleri ve uygulamalarında,
  • Endüstri veya çeşitli türdeki sanayi hizmet alanlarında,
  • Ofis ve iş yerleri alanlarında,
  • Havalandırma sistemi ve uygulamalarında,
  • Pompa uygulamaları sistemlerinde,
  • Birtakım kurutma ürünleri mekanizmalarında,
  • Otel ve hastane gibi alanlarda bulunan otomatik mekanizmalı kapılarda,
  • Asansör sistemleri ve bunların içerisindeki havalandırma kısımlarında,
  • Elektrikli otomasyon sistemleri ve kompanzasyon sistemlerinde,
  • Yürüyen merdivenler ve konveyör sistemlerinde,
  • Tekne tasarım alanlarında ve garaj kapıları kontrollerinde,
  • Kaloriferler ve gıda soğutucu sistemlerde,

  Genel olarak modelleri bakımdan birbirinden farklı teknik özelliklere sahip olabilen kontaktörler, kendi fonksiyonlarıyla ilişkili olarak bu türden bazı alanlarda kullanılırlar. Ses yapmayan nitelikte, alan kazanmaya fırsat veren veya yüksek güçlü enerjilerin olduğu alanlardaki anahtarlama işlemleri için tasarlanan kontaktörler duruma yönelik tercih edilirler.

  Kontaktör Seçimi Nasıl Yapılır?

  Kontaktör ürünleri arasında işlevsellikleri yönünden birtakım önemli farklılıklar olduğu için muhakkak sistemin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olanlar tercih edilmelidir. Bobin gerilimi gibi bazı önemli unsurları bu aşamada dikkate almaya ihtiyaç vardır.

  • Bağlantı yapılacak yükün nasıl bir yapıda olduğu,
  • İlgili motorun akım yapısı,
  • Bobinin gerilim tipi
  • Entegre edilecek motorun kullanım sınıfı,

  Temel olarak kontaktör seçimi aşamasında bu türden bazı önemli unsurları dikkate alarak olabilecek en doğru şekilde ilgili kararların verilmesi gerekir. Önceden yapılacak tespitler ve uygun bir planlama ile hangi kontaktöre ihtiyaç olduğu konusunda net fikirler elde edilir.

  Kontaktörler ve Modelleri

  Kontaktörler tasarımsal özellikleri itibariyle farklı türlerde model yapılarına sahip olabiliyorlar. Her bir model değişik markalar bünyesinde üretilebiliyor. Kullanıma hazır hale getirilen bu kontaktör ürünleri farklı akım güçleri, voltaj değerleri, izolasyon ve gerilim mukavemeti değerlerini bünyelerinde barındırabiliyor.

  Modeller arasında bir seçimde bulunurken mutlaka her bir tasarımsal özellik üzerine en kapsamlı şekilde ilgili değerlendirmeler yapılmalıdır. Kontak blok üst kontaktörler, kontak blok yan kontaktörler ve bobinli üç fazlı kontaktör modelleri genel olarak öne çıkanlardan bazılarıdır.

  Yine bunlara ek olarak bir model belirlemesi ile ürün satın alırken sessiz kontaktörler, ray tipi kontaktörler, iki veya dört kutuplu kontaktörler de seçilebilirler. Markalar bazında bu ürün modellerine dair ilgili incelemelerde bulunulabilir.

  Kontaktör Çeşitleri Nelerdir?

  Kontaktörler, kendi bünyelerinde çeşitlilikleri bakımından oldukça geniş bölümlere ayrılırlar. Akımlarının şiddeti, kullanım amaçları, imalat durumları ve sınıflarına göre satın alınırlar. Elektro-pnomatik, elektromanyetik, basınçlı havalı, doğru akım ve alternatif akım kontaktörler bu çeşitlikler içerisinde bulunurlar.

  • Siemens Kontak blok üst S00 1NO+1NC CC kontaktör,
  • Siemens varisör 24-48VAC S00 24-70VDC kontaktör,
  • Siemens kontak blok üst S00 ve S0 1NC vidalı kontaktör,
  • Schneider Electric 4NA yardımcı kontaktör 220V AC kumanda,
  • Schneider Electric 3NA+1NK yardımcı kontaktör 220V AC kumanda
  • Siemens 230-220V AC 4KW 8.4A 4NO mini kontaktör cage clamp,
  • Siemens 3TG1010-0AL2 4KW 8.4A 230/220V AC 4NO mini kontaktör,

  Birbirinden farklı özellikleriyle tasarımları yapılan kontaktör çeşitlerinden bazıları bunlardır. Her birinin verimlilik performansı bir diğerine göre bir değişkenlik gösterebilir.

  Kontaktör Seçimi Nasıl Yapılır?

  Kontaktör ürünleri, tasarımsal dizaynları açısından farklı güç ve etkinlik kapasitelerine sahip olurlar. Bu ürünlerin tam olarak ilgili alanda işlevselliklerini ortaya çıkarabilmeleri için onları ilgili değerleri tam uyumlu olacak şekilde seçmek gerekir.

  Bu noktada daima ilk etapta bağlantı gerçekleştirilecek yük yapısı göz önüne alınmalıdır. Buna binaen işletme gerilimi iyi analiz edilmeli ve işletme akımı elverişli ürünlere bakılmalıdır. Kontaktör seçimi aşamasında ayrıca bobin geriliminin gene durumu, yükün güç sayıları ve güç değerleri gibi unsurlar üzerinde de durulmalıdır.

  Öte yandan ilgili kontaktörlerin açıp kapanma dayanıklılıkları, kullanım sınıfları ve onların çalışma türlerine yönelik de uygun değerlendirmeler yapılarak bir tercihte bulunulmalıdır. Ana kontak ile bobin gerilim durumu her kararda bir kez daha analiz edilmelidir.

  Kontaktör Markaları Nelerdir?

  Kontaktör ürünleri genel itibariyle farklı markaların kendi özgü üretim şekilleriyle tasarlanır ve insanların kullanımına hazır bir hale getirirler. Marka konusunda doğru bir tercih yapılması her zaman için uzun vadede en performanslı ürünleri elde etmeye bir fırsat verir.

  Kaliteli ve her açıdan en performanslı kontaktör ürünleri genel olarak bu markalar bünyesinde en iyi şartlarda tasarlanabiliyor. Uzun süreli açılıp kapanma ömürleri sayesinde kullanımda bu ürünler güzel bir konfor sağlıyor.

  Yardımcı Kontak Bloğu Nedir? Ne İşe Yarar?

  Yardımcı kontak bloğu, kontaktör ile entegre bir şekilde çalışan ve onun görevine ek olarak yardımcı anahtarlama işlevini yerine getiren bir cihazdır. Bu cihazlar ana akımdan gelen enerjiyi taşımazlar. Sadece yardıma gereksinim olduğu noktada ilgili işlemleri yapmaya çalışırlar.

  Açık ve kapalı türde kontaklar bu cihazlar üzerinde yer alır. Kumanda sistemi bünyesinde ihtiyaç olan elektriksel bazı sinyaller bu kontakların desteğiyle etkin bir hale gelir ve iletilir.

  Konnektör Nedir?

  Elektromekanik nitelikte bir cihaz olan konnektör, ağ cihazı veya bilgisayarlar gibi birtakım sistemlere bağlantının oluşturulması noktasında işlevsel olurlar. Hali hazırda anlam olarak da bağlayıcı olma tanımını bünyesinde barındırır.

  Konnektörler ilgili şekilde bağlantıları oluştururken çeşitli türlerde bazı koaksiyel kablolara ihtiyaç duyarlar. Bu kablolar genel itibariyle ince olabildikleri gibi kalın bir tasarımsal yapıya da sahip olabilirler. Konnektör türü, bu duruma paralel olarak bir değişkenlik gösterir.

  Konnektörler hangi ortamda hangi amaç doğrultusunda kullanılacaklarsa ona göre bir dayanıklılığa ve verim performansına sahip bulunurlar. Uydu haberleşmesinin olduğu sistemlerde özellikle bu konnektör cihazlarından sıklıkla yararlanılır.

  Özel tasarım kilitleme bölümleri ve pinleri vardır. Kablo yapıları iyi olduğu müddetçe konnektör cihazları da o yönde bir performansı kullanımda temin eder.

  Kontaktör Nasıl Bağlanır?

  Kontaktör bağlantısı işlemi genel olarak bazı uçların ilgili şekilde entegrasyonunun sağlanması yoluyla yapılır. Bazı numara ve harflerle sınıflandırılan bu uçlar, tüm bağlantı sürecinde en önemli rolü üstlenirler.

  Bağlantı işlemi esnasında öncelikle bir yer belirlenir ve bu kısma bir işaret konur. Ardından ise markalama çalışmasıyla ilgili yerde bir delik kısım oluşturulur. Daha sonrasında ise birtakım sabitleme araçlarından destek alınarak bağlantı işlemi sona erdirilir.

  Kontaktör Mühürleme Nedir?

  Elektrik motoru sistemlerinde daima aktif bir biçimde kullanılan kontaktör ürünlerinin motor üzerinde tam bir hakimiyetle etkin olması gereklidir. Onun bu konuda ihtiyaç duyduğu inisiyatifi elde edebilmesi için bazı devre sistemlerine gereksinimi vardır.

  Mühürleme tam da bu noktada öne çıkar. Kontaktör mühürleme devresi, ilgili motor sisteminin başlatılması ve yine durdurulması aktivitesinin en sağlıklı şekilde yerine getirilmesine yardımcı olan sistemdir.

  Kontaktör Mühürleme Nasıl Yapılır?

  Kontaktör mühürleme işlemi, başlatma tuşuna basılması ve bunu takiben ilgili enerjinin kontaktöre ulaşması yoluyla yapılır. Bu ilk adımdan sonra açık bir vaziyette bulunan sistemdeki yardımcı kontak kısmı, kapalı bir duruma gelir.

  Sonrasında görülebilir ki başlatma tuşunun bırakılmasına karşılık olarak bile kontaktör yine etkinliğini sürdürmeye devam eder. Bu aşamaya gelinmesi, kontaktör mühürleme işleminin uygun şekilde yapılabildiği anlamını taşır.

  Kontaktör Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

  Kontaktör seçimini yaparken her bakımdan tüm detaylarıyla bazı önemli dinamikleri göz önünde bulundurmak gereklidir. Bağlantı yapılacak motor sisteminin kendisine özgü olan özellikleri neler bu kapsamlı şekilde incelenmelidir.

  Bu çerçevede elektrik motorları için en doğru seçimlerin yapılması yönünde önemli bir adım atılır. Demeraj akımı veya resestif akım kapasitesinde olan motorlar için, AC-3 veya AC-1 gibi bazı akım türleri seçilmeye çalışılır.

  Bu noktada ilgili kontaktör sisteminin seçimi aşamasında bobinin gerginliği, yükün boyutlar, değerleri ve ayrıca da yüklerin kutup sayıları gibi bazı önemli unsurlar dikkate alınır. Tüm bu veriler doğrultusunda ilgili alanda kullanım için ihtiyaç duyulan kontaktör cihazının seçimi başarılı bir şekilde yapılmış olur.

  Kontaktör Fiyatları Nelerdir?

  Kontaktör fiyatları genel olarak ilgili cihazın kendi tasarımsal birçok özelliğine bağlı olarak bir değişkenlik gösterir. Onun kaç kutuplu olduğu, voltaj gücü ve sağlamlığı gibi bazı etmenler fiyatlar konusunda gerekli belirlemelerin yapılabilmesine bir olanak sağlar.

  Tüm bunlara ek olarak fiyatları belirleyici bir diğer temel unsur ise, ilgili kontaktör cihazının hangi marka tarafından üretildiğidir. Yine bu da fiyatlar konusunda farklı türden değişkenlikler meydana getirir.

  Ancak her şeye rağmen belirli bir fiyat aralığında uygun koşullarda hemen herkesin ilgili kontaktör ürünlerini temin edebilmesi şansı vardır. Genel itibariyle piyasada satın alıma hazır ve kolayca monte edilebilecek kontaktör cihazlarının fiyatları 100 TL ve 500 TL gibi bir aralıkta değişkenlik gösterir.

  Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız. Haftaiçi 08:30-17:30 Tıklayınız
  T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.