Motor Koruma Şalteri Ürün Çeşitleri, Modelleri ve Fiyatları

Motor koruma sistemleri, çeşitli türdeki elektrik motorlarını aşırı yükten kurtaran ve onları bu doğrultuda güçlü bir şekilde koruyabilen bir niteliğe sahiptirler. Bu sistemler ayrıca yine elektrik motorlarında meydana gelebilecek kısa bir devrenin oluşması gibi durumlarda da etkinliğini daima öne çıkarırlar.

Buna ek olarak bazı faz hatası sorunlarının ortaya çıkması aşamalarında da yine motor koruma sistemleri devreye girerek duruma yönelik fonksiyonlarını yerine getirirler.

Sıralama seçin
 • Motor Koruma Şalteri Nedir?

  Şalterler, motorları gelişebilecek tüm olumsuz senaryolara karşı koruyabilen bir niteliğe sahip oldukları için daima gereksinim duyulan cihazlardır. Motordan ziyade öncelikle ilgili birimdeki hattı korumak için sistemde aktive olurlar.

  Motorlardaki güç devrelerine seri olarak entegre olabilen motor koruma şalterleri, üç kutuplu şekilde tasarlanmış bir yapıya sahiptirler. Motor koruma şalterlerinin en önemli niteliklerinden biri yükler üzerinde manuel şekilde de bir anahtarlama görevi yapabilmesi ve bunun başarıyla yerine getirebilmesidir.

  Motor Koruma Ne İçin Kullanılır?

  Motorlar bazen hiç istenmeyen bir şekilde bazı akımları kendilerine çekerler. Bu türden bir durumun meydana gelmesi motorlarda bir arıza oluşumuna sebebiyet verebilir. Bu noktada motor koruma sistemleri devreye girer ve bir açılma işlemi gerçekleştirerek o anlık ortaya çıkacak zararları engeller.

  Genel olarak motor koruma sistemleri motorun verimlilik ve performansını bir aksamaya uğramadan sürdürebilmesi için ona kendi fonksiyonları çerçevesinde destekler sağlarlar. Gerektiğinde elektrik motorlarının manuel şekilde devreden çıkarılması noktasında da bir rol üstlenebilirler.

  Motor Koruma Kullanım Alanları Nelerdir?

  Diğer koruyucu ekipmanlarda olduğu gibi motor koruma sistemlerinde de kullanım alanları yönünden oldukça geniş bir çeşitlilik vardır. İlgili alanın ve yapısal mekanizmanın ihtiyacına göre bu motor koruma sistemlerinden faydalar sağlanır.

  • Otomatik kumanda sistemlerinde,
  • Çeşitli yapılardaki kompresör sistemlerinde
  • Vinç panoları sistemlerinde,
  • Konveyör ve havalandırma sistemlerinde,
  • Küçük makine yapılarının olduğu sistemlerde,

  Motor koruma sistemleri genel itibariyle bu türden birtakım bölümler çerçevesinde kullanım yönünden etkin olurlar.

  Motor Koruma Şalter Çeşitleri

  Motor koruma şalterleri arasında onların çalışma tipleri ve genel işlevselliklerine yönelik olarak bir çeşitlilik olması durumu söz konusudur. Bunlar arasında butonlu tasarımda koruma şalterleri ve çevirmeli tip tarzında motor koruma şalteri çeşitleri yer alır.

  Butonlu tasarım koruma şalterinde motorların uygun şartlar çerçevesinde kumanda edilebilmesini sağlayan bazı açma ve kapama düğmeleri mevcuttur. Bu düğmeler yardımıyla motorlar üzerinde bir kontrol sağlanır.

  Çevirmeli tip tarzında motor koruma şalterinde de işlevsel olarak diğeriyle benzer bir yapı vardır. Mandallı şalter kısmının gerektiğinde çevrilmesiyle birlikte motorlar olası yüksek akıma karşı bir koruma altına alınırlar.

  Motor Koruma Çalışma Prensibi

  Motor koruma sistemleri, kendi özelinde birtakım çalışma esaslarına sahiptirler. En temelde bu sistemin aktive olabilmesi için yüksek seviyede bir akımla karşılaşması gereklidir. Buna ek olarak ayrıca yine bir kısa devrenin oluşması hali de yine onu çalışması yönünde tetikler.

  Genel prensip olarak bu sistemler herhangi bir tehlikenin oluşmasına karşı fazların her birinin aynı anda kesilmesi işlemini yerine getirir. Bu sayede motorun çeşitli hasarlardan sakınması noktasında işlevselliğini ortaya koyar.

  Motor Koruma Sistemi Markaları

  Daima verim konusunda en iyi performansı elde edebilmek için motor koruma sistemi ürünleri kapsamında markalara yönelik doğru seçimler yapılmalıdır.

  Schneider Electric markası, Emas ve Siemens markaları bunlardan bazılarıdır. Bu markaların geliştirmiş olduğu oldukça iyi kapasitede birçok ürünü online olanaklar çerçevesinde hemen herkesin en rahat şekilde daima temin edebilmesi mümkündür.

  Motor Koruma Modelleri

  Motor koruma sistemleri genel olarak modelleri itibariyle oldukça iyi bir çeşitlilik yapısına sahiptir. Kaliteli ve her açıdan en dinamik şekilde görevlerini yerine getirecek ürünleri bu model seçenekleri arasından bulabilmek mümkündür.

  • Siemens motor koruma şalteri 65KA S2 32-40A modeli,
  • Schneider Electric 30-40 AMP 18,5KW 380/400V motor koruma şalteri modeli,
  • EMAS 1.6-2.5A motor koruma şalteri MKS1TM-2.5 modeli,
  • EMAS 0.4-0.7A motor koruma şalteri kutulu TSP-0.7 modeli,

  Kaliteli ve her yönüyle ilgili yapılar içerisinde uzun süreler iyi bir verimlilikle kullanabilmeye uygun motor koruma modelleri arasında bu türden bazı seçenekler yer alıyor.

  Motor Koruma Şalter Yapısı

  Yapısı bakımından motor koruma şalterleri, küçük ve aynı zamanda güçlü nitelikte motorların sorunsuz aktive olabilmesi konusunda destek temin eder. Yine bu doğrultuda daima etkin koruma görevlerini de yerine getirirler.

  Bu şalterlerin genel yapıları bünyesinde bir manyetik özellikte açma ünitesi kısmı yer alır. Bu ünite sayesinde kısa devre akımlar en hızlı şekilde algılanır ve buna ilişkin bir aktif koruma sistemi devreye girer. Bu yapıda gerektiğinde üç faz da aynı anda açılabilir olur.

  Motor Koruma Şalterleri Koruma Fonksiyonları Nelerdir?

  Motor koruma şalterleri bünyesinde birbirinden farklı niteliklerde bazı koruma fonksiyonları yer alır. Ortaya çıkan bazı olumsuz durumların varlığı halinde ilgili fonksiyonlar bir aktive kazanır ve buna yönelik sistemin o doğrultuda harekete geçmesine olanak verirler.

  Motor koruma şalterleri koruma fonksiyonları arasında aşırı akım, kısa devre ve faz kaybı hassasiyeti gibi birtakım önemli çeşitlilikler bulunur.

  Motor Koruma Şalteri Yardımcı Kontak Nedir?

  Motor koruma şalteri yardımcı kontak cihazları, ana sisteme ek olarak ikincil şekilde anahtarlama görevini yerine getiren bileşenlerdir. İlgili yapı içerisinde tam ve performanslı bir biçimde korumanın temin edilmesi için yardımcı kontak bloklarına da gereksinim vardır.

  Yardımcı kontaklar temel çalışma prensipleri itibariyle ana anahtarlama mekanizmalarına entegre olur ve bu şekilde etkinleşirler. Yardımcı kontaklar, etkinleştirilmemiş halde kapatılanlar ya da açık olanlar olmak üzere iki farklı türde bazı yapılara sahip olabiliyorlar.

  Motor Koruma Şalteri Yardımcı Kontak Türleri Nelerdir?

  Motor koruma şalteri yardımcı kontak türleri arasında farklı türlerde seçenekler bulunuyor. Kendi tasarımsal özelliklerine uygun olarak bu yardımcı anahtarlama cihazları bu doğrultuda işlevselliklerini yerine getiriyorlar.

  Genel olarak birçok marka bünyesinde yer alan seçenekler arasında yardımcı kontak üst yatay motor koruma sistemleri, yandan korumalı sistemler ve aşırı akım alarmlı sistemler bulunuyor. Her bir yardımcı kontak sisteminin kendisine özel şekilde bir güç kapasite değeri vardır.

  Motor Koruma Şalteri Fiyatları

  Genel itibariyle motor koruma şalterlerinin net ve standart nitelikte bir fiyat yapısı yoktur. Çünkü bu şalter sistemlerinde hangi malzemenin kullanıldığı, güç kapasitelerinin ne kadar iyi olduğu ve ayrıca markası gibi bazı ayırıcı unsurlar öne çıkar.

  Bunların her biri kendi nezdinde ilgili motor koruma şalteri fiyatlarının belirlenmesinde bir rol oynarlar. Ürünler konusunda her açıdan kalite seviyesi iyi ve kullanışlı nitelikte ürünleri, doğru markalar bünyesinde tercih etmeye çalışmak gereklidir.

  Ortalama olarak 300 TL’ye yakın fiyatlardan başlayarak 5000 TL’ye kadar gidebilen bir fiyat çeşitliliğinden bu noktada bahsetmek mümkündür.

  Motor Koruma Şalteri Nasıl Seçilmelidir?

  Kullanım sürecinde tam bir memnuniyet elde edebilmek için birtakım temel unsurları göz önüne alarak ilgili seçimleri gerçekleştirmek gerekir. Bu noktada ilk etapta motorun güç yapısının nasıl olduğu gözlenmelidir.

  Buna ek olarak nominal akım ve gerilim yapısı üzerinde de ilgili incelemelerde bulunulmalıdır. Yüksek kısa devreli sistemler için ideal olarak kesme kapasitesi yüksek olan sistemler tercih edilebilir.

  Aksesuar çeşitliliği önemli olduğu için motor koruma şalteri seçimi aşamasında buna elverişli ürünleri seçmek de her açıdan güzel faydalar sağlar.

  Motor Koruma Şalteri Özellikleri Nelerdir?

  Motor koruma şalteri özellikleri arasında birbirinden güzel önemli dinamikler mevcut bulunuyor. Performans ve boyutları açısında beklentileri karşılaması, montajının kolayca yapılabilmesi ve çevre koşullarına karşı daima dayanıklı olması bu özelliklerden bazılarıdır.

  Manuel şekilde kontrol edilebilmeleri, ayarlanabilir akım yapısının olması ve açma göstergesinin bulunması da yine diğer güzel özelliklerden bazılarıdır.

  Motor Koruma Şalterinin Avantajlı Yönleri Neler?

  Motor koruma şalterlerinin oldukça iyi türden bazı avantajlı yönleri vardır. Bu ürünlere sahip olan herkes birçok açından harika kazanımlar elde edebilir. Tek bir cihaz sayesinde oldukça fazla sayıda fonksiyon gücüne sahip olunması, alan konusunda elverişli imkanlar sunması bu avantajlı yönlerden bazılarıdır. Hem güvenilir ve hem de bütçeye uyumlu sistemler olmaları da kullanımda avantaj temin eden diğer niteliklerdir.

  Motor Koruma Şalterleri Hangi Üst Düzey Özelliklere Sahiptir?

  Temel olarak kendi bünyesinde bazı özellikleri olan motor koruma şalter ürünleri aynı zamanda onlardan daha üst düzey nitelikleri de bünyesinde barındırabiliyor. ABB türü kontaktör sistemleriyle tam bir uyum sağlayabilmesi, bir aksesuara gereksinim duymadan kapalı halde asma kilit montajına izin vermesi bu üstün özelliklerinden bazılarıdır.

  Motor Koruma Rölesi Nedir Ne İşe Yarar?

  Motor koruma rölesi sistemleri, elektronik nitelikte bir tasarıma sahiptir. İşlevsel olarak bu röle motorun gereğinden fazla aşırı ısınmaya uğradığı durumlarda kumandayı en kısa sürelerde keser ve ısınmadan kaynaklı olası tehlikenin önüne geçilmesini sağlar. Motor koruma rölesi sistemlerinden genellikle en iyi faydaların özellikle üç fazlı yapılarda alınabildiği görülüyor.

  Motor Koruma Yol Vericide Neler Olmalıdır?

  Çeşitli türdeki motor hasarlarının önlenmesi noktasında motor koruma yol verici bünyesinde birtakım önemli bileşenlerin yer alması gereklidir. Güç kumandası ve yalıtım, aşırı yük koruma aleti, kısa devre korucu alet ve sigortalar bulunmalıdır.

  Motor Termik Röle Nedir?

  Motor termik role genel olarak motor sistemlerindeki aşırımı akım gücünden motorları en iyi şartlarda koruma görevini üstlenen bileşenlerdir. Mevcut yapıda ortaya çıkan sıcaklık durumuna göre motor termik röleler bir şekil değişikliği gerçekleştirerek kontakların açılıp kapanmasında bir rol üstlenirler.

  Termik Rölelerin Kullanım Alanları

  Termik rölelerin birbirinden farklı alanlarda kullanım olanakları vardır. Aşırı akım gücünün hâkim olduğu birçok bölümde bu rölelerin etkin desteğinden en iyi şartlarda faydalar sağlanır.

  Genel itibariyle motorların verimliliğine daima her açıdan iyi katkılar sunabilen termik röleler, ütülerde, motor devrelerinde, saç kurutma cihazlarında ve bunun gibi daha birçok alanda kullanılırlar.

  Motor Koruma ve Termik Röle Arasında Hangi Farklar Var?

  Motor koruma ve termik röle sistemleri arasında işlevsellikleri yönünden bazı ayırıcı temel farklılıklar vardır. Hali hazırda motor koruma sistemleri termik bir manyetik türde koruma yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.

  Ancak termik role sistemlerinde ise durum biraz daha farklıdır. Çünkü bu sistemler sadece kendi yapıları itibariyle termik koruma yapabilecek biçimde dizayn edilmişlerdir. Yükler de genel olarak yalnızca termik röleler aracılığıyla izole edilemezler. Ama motor koruma sistemlerine bakıldığında ise onun bu görevi başarıyla yerine getirebildiği görülür.

  Motor Koruma Sistemi Fiyatları

  Motor koruma sistemlerinde mevcut olan watt derecesi ve voltaj değerleri bu ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde bir rol üstlenir. Bu cihazların boyutları ve işlevsellik kapasiteleri de yine onların hangi fiyata sahip olacaklarını belirler. Elektrix bünyesinde birçok farklı markaya ait ürünü uygun ve indirimli fiyat olanaklarıyla temin edebilmek mümkündür.

  T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.