Elektrikli Şarj İstasyonu Çeşitleri, Modelleri ve Fiyatları

Son dönemde gelişip dönüşen teknoloji ile birlikte elektrikli araçlar portatif olmaktan çıkıp seri üretime geçen bir hal aldı. Geleceğin çevreci ulaşım araçları haline gelen elektrikli araçlar, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarını engelleme konusunda da oldukça başarılıdır. Enerjinin verimli kullanımı açısından geleceğin taşımacılığını temsil eden bu araçların elbette ki enerji ihtiyacı var. Bu noktada elektrikli şarj istasyonu modelleri kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verir.

Sıralama seçin
 • Mazot ya da benzin gibi fosil yakıtlara gerek duymadan hareket sağlayabilen ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi elektrikten alan otomobillere elektrikli araç denir. Elektrikli araç ve otomobiller hem çevresel hem de iktisadi yönden birçok olumlu özelliği bünyesinde taşır. Düşük yakıt maliyetlerine karşın oldukça yüksek bir verimlilikte çalışır. Mazot veya benzin gibi fosil yakıtlara bağımlı kalmaz ve araç motoru oldukça sessiz çalışır. Bu gibi özellikler de elektrikli araç ve otomobillerin cezbedici özelliklere sahip olmasını sağlar.

   

  Ülkemizde şehir içi şarj ünitelerinin son derece yaygın olduğu gözlenebilir. Hemen hemen her alışveriş merkezinde elektrikli şarj istasyonlarına ulaşabilmek mümkündür. Şehir içi olanaklar yeterli gelse dahi şehirler arası güzergahlar üzerinde yeterli oranda elektrikli şarj istasyonlarının bulunmaması gündemde olan önemli bir sorun ve konudur. Bu sorun sebebiyle elektrikli araç kullanımıyla istenen düzeye ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Ancak elektrikli araç kullanımının geliştirilmesi gerektiği de aşikardır.

   

  Elektrikli araçların diğer araçların çevreye verilen zararı minimuma indirdiği de bir gerçek. Bu noktada özellikle de şehirler arası alanlara elektrikli şarj istasyonu eklenmesinin yapılması gerektiği söz konusudur. Özellikle bu alanlardaki otopark ve otogarlara şarj istasyonları kurulmalıdır. Bu şekilde söz konusu sorunun boyutu daha da küçülecek ve elektrikli araç kullanımı daha yaygın hale gelecektir. Şehir içinde de bilhassa üniversiteler, benzin istasyonlarının içi ve otoparklar otoparklara ek gelebilecek yerlerdir.

   

  Temelleri 1880’li yıllara dayanan elektrikli araç ve otomobiller, zaman içinde gelişim göstermiş ve günümüzdeki halini almıştır. Bir elektrikli araç ile yol kat edebilmek adına belli aralıklarla bu araca enerji vermek gerekir. Bu da belli aralıklarda şarj edilmesi ve bataryasının doldurulması ile gerçekleştirilebilir. Benzin istasyonları gibi elektrikli şarj istasyonlarına olan ihtiyaç, bu nedenle her geçen gün katlanarak artar. Söz konusu şarj istasyonları hem topluma hem de kişisel konutlara konulmalı ve sıradan benzinlikler ile aynı mantıkta kullanılabilir. Bu açıdan bakıldığında elektrikli şarj istasyonları, yeni nesil benzin istasyonu denilebilir. Elektrikli araç kullanımı artışa geçtikçe, elektrikli otomobil sürücülerinin elektrikli şarj istasyonlarını daha fazla aradığı tespit edilmiştir.

   

  Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Nedir?

   

  Elektrikli oto şarj istasyonu hibrit (PHEV) ve tüm tam elektrikli (BEV) araçları şarj etmek üzere elektrik enerjisinden faydalanan cihazlardır. Bu istasyonlar, otomobiller için çeşitli elektrikli şarj konektörü standartları ile uyumlu olan özel bir konnektör sağlar. Sürekli gelişip dönüşen teknolojiyle birlikte alternatif yakıtlar ortaya çıkmıştır. Bu da enerji ihtiyacını karşılayan elektrikli araçların üretim ve türünün artmasını sağlamıştır.

   

  Yenilenebilir enerjilerin önem kazanmasına ek karbon emisyonu düşük sistemlere olan ilginin kişiler tarafından artması, elektrikli otomobillerde batarya teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bu tip araçlara olan ilgi ve güven artmıştır. Dünya geneline yayılmış olan bu cihazlara her geçen gün talep artar. Bu doğrultuda daha yüksek voltaj ve akımlar için daha hızlı şarj olmayı destekleyen ekipmanlara gereksinim duyulur. Geniş ürün gamı içinden bu özelliklere sahip, son teknoloji ürünleri bulabilirsiniz. 

   

  Elektrikli araç ve otomobil kullanımın son yıllarda yüksek oranda yaygınlaşmasıyla beraber kurulan elektrikli şarj istasyonları da artışa geçmiştir. Ülkemizde ithal edilerek temin edilen benzin oldukça pahalı bir yakıttır. Bu sebeple bilhassa büyük şehirlerde yoğun bir trafiğin olmasından kaynaklı elektrikli araç sistemlerine yönelim artışa geçer. Araçlar bu gibi şehirlerde daha fazla yakıt tüketir ve yoğun trafiğin de etkisiyle elektrikli araç kullanımı tercihten çok gereklilik haline gelir.

   

  2017 yılının sonunda 2.500 adet elektrikli şarj istasyonu olduğu bilinirken bu rakam, 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 4.000 adedi bulmuştur.  Toplumsal olarak kullanıma açık hale gelen bu istasyonların yanı sıra 70.000 adet ev tipi şarj ünitesinin tesis edileceğinin öngörüldüğünü söylemek mümkündür. Mevcut olarak kurulmuş olan şarj istasyonlarının yaklaşık ¼ kısmının hızlı şarj özelliği içerdiği tespit edilmiştir. Hızlı şarj istasyonlarının azınlıkta olmasının en büyük nedeni ise şehir şebekelerinin sunduğu alt yapının birtakım güncelleme ve yeniliklere gereksinim duymasıdır. Yakın zamanda bir hızlı şarj istasyonu kurmayı planlıyorsanız bu uygulamanın çok fazla rağbet görmesi beklenilebilir. Elektrikli araç kullanımının sunduğu faydalar, pek çok vatandaşı her geçen gün daha fazla elektrikli araç ve otomobil kullanımına yönlendirir.

   

  Elektrikli Şarj İstasyonu Neden Önemli?

   

  Elektrikli şarj istasyonuna konu olan elektrikli otomobiller, içten yanmalı olan motorlu otomobillere göre %80’lere varan bir enerji tasarrufu sağlar. Doğayı kirletmeyen, gürültü kirliliğine yol açmayan bu araçlar, aynı zamanda sessiz, ekonomik ve çevreye duyarlı araçlar olmasıyla tercih sebebidir. Elektrikli araçlar için şarj istasyonu modelleri, bu araçların yaygınlaşmasını sağlayan en önemli hizmet ve araçların başında gelir. Bu araçların çok daha yaygın bir şekilde kullanılabilmesi adına şarj istasyon noktalarının da geniş bir ağ üzerine kurulması gerekir. 

   

  Devamlı gelişmekte olan teknolojik imkanlar sonucu günlük yaşamın neredeyse her alanında doğal kaynaklar hızla tükenmeye başlamıştır. Tükenmeye yüz tutan doğal kaynaklar, fosil yakıt kullanımının azalması konusunda bir bilincin oluşmasını sağlamıştır. Mazot ve benzin gibi tükenen enerji kaynakları nedeniyle bunların yerini alacak enerji kaynakları ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde elektrik ve benzinden yararlanan hibrit teknolojili araçlar gelişmiştir. Buna yönelik ihtiyaçlara cevap veren hibrit araç şarj istasyonu modelleri son teknoloji araçlara son derece uygundur. Elektrikli araç kullanımı ile birlikte karbon salınımı önemli ölçüde azalır. Çevreye verilen zarar minimuma indirilir. Elektrikli araç kullanımının bu sebeplerle gün geçtikçe daha fazla artması ile beraber elektrikli şarj istasyonlarına kullanıcılar tarafından gösterilen ilgi de artmıştır. 

   

  Elektrikli Şarj İstasyonu Sistemi Nasıl Çalışır?

   

  Elektrikli otomobil ve araçların gereksinim duyduğu batarya dolum işlemi tesis edeceğiniz araç şarj istasyonu üniteleri sayesinde yerine getirilebilir. Şarj noktasındaki üniteler sayesinde elektrikli otomobil ve araçlara enerji akışı kontrollü şekilde sağlanır. Araca gereken elektrik enerjisinin tam olarak verilebilmesi adına belli başlı standartlar kapsamında alçak gerilim tesisatı oluşur. Aynı şekilde söz konusu araca uygun kapasitede bir altyapı da oluşturulur. Araç ve otomobillerin güvenli bir yolla şarj edilebilmesi adına IEC 62196 adlı uluslararası bir standart sunulmuştur. Bu anlamda elektrikli araç şarj istasyonu ücreti de buna göre belirlenir. Bu standart düzen içinde enerjinin en yüksek seviyede kalabilmesi için türlü yöntemlere başvurulur. Bu hedefle şarj istasyonundaki elektrik panosunun beslenebilmesi adına harmonik filtreleme ünitesi ve kompanzasyon da yer alır. 

   

  Elektrikli Şarj İstasyonu Özellikleri Nelerdir?

   

  Elektrikli otomobil şarj istasyonu modelleri, kendi içinde farklı özelliklere ayrılsa da temelde aynı işlevi görür. Özel konutlara ve topluma açık alanlara kullanılabilen farklı şarj üniteleri vardır. Farklı tiplere sahip olsalar da temelde hepsi elektrikli araçların bataryasını kolay ve hızlı bir şekilde doldurabilir. Standart bir şarj ünitesinde var olan elektrik akımı 3 faz halinde dağıtım paneline gider ve kablolar aracılığıyla aktarım gerçekleşir. Araç veya otomobil sahibi kabloyu aracının prizine takar ve bu şekilde bataryayı şarj etme süreci başlamış olur. Evrensel anlamda bütün dünyada en yaygın olan şarj ünite sistemi AC ve DC akım verenlerdir. 

   

  Elektrikli araba hızlı şarj istasyonu noktası kurmayı planlayan kullanıcıların yanıtını merak ettiği birçok soru vardır. Bunlardan biri de bu istasyonlar ile hızlı şarj verilip verilemeyeceğidir. Bir elektrikli şarj istasyonundaki faz sayısı, bataryanın ne kadar sayıda şarj edileceğine doğrudan etki eder. Tek faza sahip olan bir üniteye bağlanmış olan batarya 6-8 saat arasında şarj edilebilir. Ancak bu, 3 fazlı bir ünitede şarj süresinin 30 dakikaya kadar inme olasılığı olduğunu da gösterir. Yarım saatli hızlı bir batarya şarjı neticesinde söz konusu araç 150 kilometreye varan bir yol kat edebilir. 

   

  Herhangi bir şarj dolum noktasında elektrikli arabayı şarj edebilmek için normal benzin istasyonlarının yanı sıra bir görevliye ihtiyaç duyulmaz. Bu elektrikli bisiklet şarj istasyonu için de geçerlidir. Şarj dolum işlemini tesis ettiğiniz noktada sürücüler kendi başlarına kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu noktada istasyonlarda nasıl ödeme yapıldığı kafanızı kurcalıyor olabilir. Otomobil şarj istasyonu fiyatları elektrikli istasyona sahip olan kurum ilkelerine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Kimi istasyonlarda şarj istasyonu operatörünün uygulama üzerinden online şekilde bir ödeme gerçekleştirebilir. Ancak kamusal alana bir istasyon kurmayı düşünüyorsanız bu istasyonlar üzerinde ödeme sistemi de mevcut olabilir. Bu alanlarda kredi kartı ve banka kartı ile ödeme gerçekleştirilebilir. Elektrikli araba şarj istasyonu ev tipi modellerde de aynı şey geçerlidir. 

   

  Elektrikli Şarj İstasyonu Evrensel Tipleri Nelerdir?

   

  Bir elektrikli şarj istasyonu kurmak istiyorsanız şarj cihazlarının evrensel olarak kabul edilmiş türlerini öğrenmenizde fayda var. Küresel çapta kabul edilmiş en sık kullanılan iki adet şarj ünitesi tipi vardır. 

  - AC (Alternating Current) Şarj Tipi: Şebekelerden sağlanan elektrik hemen hemen her koşulda AC (alternatif akım) türüyle iletilir. Ancak batarya dolumu için söz konusu akımın bir güç dönüştürücü aracılığıyla muhakkak DC (Direct Current) akıma dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Donanımında bu güç dönüştürücüsü olmayan elektrikli şarj istasyonları, alternatif akım (AC) şarj istasyonu adıyla bilinir. Bu anlamda dönüşüm, şarj istasyonunda değil de araç veya otomobilin kendi içinde gerçekleşir. Elektrikli araç şarj istasyonu tasarımı yapan üreticiler, çoğunlukla evrensel olarak kabul edilmiş standartlara bağlı tasarım gerçekleştirirler. 

  - DC (Direct Current) Şarj Tipi: Bu akım gücüne sahip elektrikli şarj istasyonlarında güç dönüştürücüsü, halihazırda şarj istasyonu modelinin donanımında mevcuttur. Bu sebeple AC (alternatif akım) kendi istasyonunun içerisinde DC akım türüne dönüştürülür. Bu da araçtaki dönüştürücüyü atlar ve direkt olarak bataryaya ulaşır. 

  Elektrikli şarj istasyonu açmak gibi bir niyetiniz varsa her iki istasyon tipinden de bulundurmakta fayda olabilir. Alternatif akım (AC) standart ev prizlerini de içine alan bir şebekedir. Elektrikli bir araç veya otomobili şarj etmekte en ekonomik yol olsa da diğer akım türüne göre daha uzun zaman alır. Alternatif akım tipindeki şarj istasyonlarında şebekeden ulaşan alternatif akım, araç üzerinde bulunan bir dönüştürücü desteğiyle doğrusal akıma çevrilir ve bu şekilde bataryaya iletilir. Fakat Alternatif Akım şebekelerinde şarj hızı, söz konusu araçtaki dönüştürücünün kapasitesine ve istasyonun çıkış gücüne bağlı olarak değişecektir. Bir elektrikli otomobil veya aracın 150 km’lik bir mesafeye ulaşabilmesi için Alternatif Akım istasyonlarda aracın model ve markasına göre 2-6 saat gibi bir sürede şarj edilmesi gereklidir. 

   

  Doğru akım (DC) şarj istasyonları ise bir bakıma “yüksek hızlı şarj” olarak bilinirler. Doğru akım istasyonları, 1-4 saat gibi bir zaman aralığında tam dolum sağlayabilir. Aynı şekilde bu süre aracın batarya kapasitesine ve Doğru Akım şarjlanma gücüne bağlı olarak da değişiklik gösterir. Şebekede bulunan alternatif akım, elektrik istasyonu üzerinde Doğru Akıma dönüştürülür ve bu da araç bataryasına ulaştırılır. Doğru Akım hızlı şarj istasyonlarında ise 20-30 dakika gibi kısa bir sürede araca şarj dolum işlemi gerçekleşir. Bilhassa uzun yol için kurulan şarj istasyonlarında %80 oranında kısa bir sürede şarj dolum gerçekleşebilir. Nasıl ki içten yanmalı bir aracın benzin istasyonuna ihtiyacı bulunuyorsa elektrikli araçların da şarj noktalarına ihtiyacı vardır. Bu anlamda türü ne olursa olsun araç şarj istasyonlarına olan talep her geçen gün artar. Elektrikli şarj istasyonu kurulumu düşünceniz varsa bu noktayı kuracağınız alanın özelliklerini göz önünde bulunduracak şekilde ürün satın alabilirsiniz.

   

  Elektrikli Şarj İstasyonu Fiyatları Ne Kadar?

   

  Elektrikli araçlar için kurulmuş şarj istasyonlarında kullanıcılar için yapılacak ücretlendirme için birden fazla kriter gözetilebilir. Bunun için ilk etapta üretim, kurulum ve işletim maliyetleri göz önüne alınır. Yanı sıra elektrikli şarj istasyonunun sahip olduğu akım gücü de fiyat politikasını etkiler. Dolum hızı da elektrikli şarj istasyonu fiyat kalemi üzerinde etki sahibidir. Yüksek kapasiteye sahip bir araç, yüksek akım istasyonunda şarj edilirse çok daha uygun bir fiyat ödeyebilir. Ancak düşük kapasiteli bir aracın yüksek akım ile şarj edilmesi kullanıcılara daha yüksek bir fiyat olarak geri dönebilir. 

   

  Elektrikli araçların batarya dolumunun zaman alan bir süreç olmasına rağmen maliyet bakımından dizel ve benzinli araçlara oranla çok daha iyi bir noktada olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bununla beraber şarj dolum istasyonlarında firmaya bağlı olacak şekilde farklı ücret politikaları gerçekleştirilir. Bilhassa istasyondan çekilen dakika başı ücretlendirme yöntemi, elektrikli şarj istasyonu fiyatları üzerinde etkilidir. Bununla beraber istasyon üzerinden çekilen enerji miktarı, söz konusu araç veya otomobilin özellikleri ya da işlemde kullanılan soket türü gibi etkenler de bu ücretlendirmeyi etkiler.

   

  Elektrikli araçların çevreye faydası sayesinde pek çok kullanıcı elektrikle çalışan araçlara hızla yönelmeye başlamıştır. Bu da yaşam alanlarının her noktasında elektrikli şarj istasyonu ihtiyacını artırmaya devam eder. Şayet siz de bir şarj noktası istasyonu kurma düşüncesindeyseniz buraya olan talebin yoğun olacağını söylemek mümkün olabilir. Tüketiciler için uygulanan fiyat politikalarından bahsetmişken, elektrikli şarj istasyonu modellerinin fiyatlarından da bahsetmek gerekir. Şarj istasyonu cihaz modelleri, sahip olduğu cihaz tipine göre değişiklik gösterir. Ev tipi bir cihazla daha büyük hacimli bir şarj ünitesinin fiyatı aynı olmayacaktır. Yanı sıra şarj dolum istasyonlarının sahip olduğu akım gücü ve diğer çeşitli özellikler de ürünlerdeki fiyatı değiştiren etkenler olacaktır. Elektrix, bu noktada şarj istasyonu hizmeti vermek isteyen kullanıcılara yüksek performanslı çözümler sunar. Elektrikli araç şarj istasyonu satın al işlemi yaparak yeni nesil teknolojiye uyum sağlamanın ayrıcalıklı bir yönünü keşfedebilirsiniz. 

   

   

  T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.