Pako Şalter Ürün Çeşitleri, Modelleri ve Fiyatları

Elektromanyetik bir yapıya sahip olarak üretilen pako şalterler, döndürme işleminden aldığı güçle enerji iletimi amacı doğrultusunda aktive olur. Başka bir kaynaktan gelen elektrik akımı, pako şalterden destek alarak farklı noktalara en rahat şekilde iletilebilir duruma gelir. Enversör şalter, pako şalterin tanımlamada başka bir isim olarak kullanılır.

Sıralama seçin
 • Pako Şalter Nedir?

  Elektriksel akımın olduğu bazı sistemlerde ilgili mekanizmanın hareket geçirilmesi noktasında genellikle birtakım yardımcı anahtar devre elemanlarına ihtiyaç duyulur. Pako şalter ürünleri genel itibariyle bu yönde bir fonksiyonu olan ürün seçenekleri arasında yer alır.

  Mekanik bir yapıda elektrik anahtarı olan pako şalterler oldukça pratik şekilde bir çalışma yapısına sahiptirler. Bu şalter ürününün üzerinde özel tasarım bir kumanda mandalı vardır. Manuel olarak el müdahalesiyle bu mandal çevrilir ve şalter uygun şekilde çalışır bir konuma getirilir. Bu sayede elektrik akışı işlemi başlatılır.

  Pako Şalterin Görevi

  Pako şalter ürünlerinin tasarımında mevcut bulunan mandallar, çoklu olarak dönebilen bir hareket kabiliyetine sahiptir. Bu durum onun çoklu devre sistemlerini en iyi şartlarda yönetebilme ve kontrol edebilmesine imkân sağlar. Elektrik enerjisini iyi bir performansla farklı noktalara hızlı şekilde transfer edebildiği için genellikle bu gibi ihtiyaçlar doğrultusunda insanlar pako şalterleri kullanmayı tercih ederler.

  Pako Şalter Modelleri

  Pako şalter ürünleri farklı firmalar tarafından üretilerek kullanıma hazır bir hale getirilebiliyorlar. Bu ürünlerin modelleri arasında çok geniş bir seçenek yapısı mevcut bulunuyor. Akım gücü ve kademesine göre bu ürünler farklı model gruplarına ayrılabiliyorlar.

  ihtiyaca göre tercih edilebilecek farklı markalar bünyesinde güzel tasarımlarla üretilen pako şalter modelleri arasında bu türden seçenekler mevcut bulunuyor. elektrix online sitesinde marka ve model ürünlerin her birine kolaylıkla ulaşılabiliyor.

  Pako Şalter Nasıl Çalışır?

  Paket şalterler bünyelerinde birçok fazla kontak bileşen barındırırlar. Kontakların her biri, dönme özelliği olan ana mil üzerine entegre edilmiş kamlardan destek alarak açılırlar. Bu kamlar mil ile uyumlu olarak harekete geçtiklerinde kontaklar üzerinde dolaylı olarak bir açılıp kapanma işlemi meydana gelir.

  Paket şalterlerde çalışma işlemi mandalın çevrilmesiyle başlar. Manuel olarak bir çevirme hareketi yapıldığında iç yapıdaki kam kısmı, mile eşlik ederek onunla beraber aynı yönde dönmeye başlar. Normalde bir temas halinde olmayan sabit ve hareketli kontalar, bu döndürme işlemiyle temasa geçer ve devreler konum yapısı üzerinde bir değişkenlik meydana getirirler.

  Pako Şalter Nerelerde Kullanılır?

  Paket şalter ürünleri genel olarak kullanım alanları yeterince iyi olan faydalı işlevselliğe sahip cihazlardır. Kullanıldıkları her alanda bu ürünler sisteme dolaylı veya direkt olarak birçok yönden güzel katkılar sunarlar.

  • Tasarımsal yapıları farklı olabilen bazı ürün motorları kumanda devrelerinin açılması ve kapanması işlemleri noktasında,
  • Kumanda sinyallerinin dinamik olarak ölçülmesi aşamasında,
  • Yıldız üçgen devre sistemlerinde ilgili motora yol verilmesi amacıyla,

  Genel olarak pako şalter ürünleri bu gibi işlemlerin sorunsuz şekilde yerine getirilmeleri aşamasında rahatlıkla kullanılabilirler. Bazı üretilen elektrik motorlarının ileri ve geri olarak enversör yapıda çalıştırılmasının gerekli olduğu durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu yönde bir fonksiyonun yerine getirilmesi sürecinde de pako şalter ürünlerinden etkin destekler alınabiliyor. Diğer yandan pako şalterler kullanım alanları itibariyle bazı kaynak makineleri veya transformatör makinelerinde açma kapa görevlerinin yerine getirilmesinde de işlevsel olabiliyorlar.

  Pako Şalter Çeşitleri

  Pako şalterler gerek motoru kontrol etme noktasında gerek sahip oldukları faz sistemleri yapıları itibariyle ve gerekse de konum değişkenlikleri yönünden farklı çeşitliliklere sahip olabiliyorlar. Tam olarak bu cihazların kullanımına ne yönde bir ihtiyaç olduğunu önceden belirlemek ve bu kapsamda ilgili kararları almak gerekiyor.

  Açma kapama pako şalteri: Bazı 3 fazlı sisteme yapısına sahip küçük fakat güçlü motorların, aktive hale getirilmesi veya tamamen stop edilmesi noktasında genellikle açma kapama pako şalter ürünleri kullanılır. Bu pako şalter çeşidinde 0 ve 1 konumları mevcut bulunur. Eğer sistemde 1 konumu aktive olursa o zaman elektrik enerjisinin iletim süreci başlar. Fakat diğer yandan bu şalter sisteminde 0 konumu etkinlik kazanırsa o zaman elektrik iletimi tamamen devre dışı kalır.

  İki fazlı pako şalter: İki fazlı pako şalter ürünleri genel olarak fonksiyonel olarak enerji akımı iletimi aşamasında iyi bir performans gösterirler. İki fazla sistemlere şalterler 20 amper kapasitesinde güzel bir güç dengesine sahip olabiliyorlar. Markaya göre teknik detaylarda birtakım farklılıklar olabiliyor.

  3 kademeli pako şalter: 3 kademeli pako şalter ürünleri genel itibariyle elektrik enerjisinin daha performanslı bir şekilde farklı noktalara transferi aşamasında sıkça tercih edilirler. Şalterlerdeki kademe sayıları arttıkça onların kontrol ve iletim mekanizmaları da daha etkin bir hale gelir.

  Yıldız üçgen pako şalteri: Önemli şalter çeşitlerinden biri olan yıldız üçgen şalter çeşitleri, üç faz sistemli bir yapısı bulunan ve asenkron özellikte olan motor sistemlerine yol vermede kullanılırlar. Yıldız üçgen yol verilmesi işleminde bu şalter türünden gerekli verimlilik alınmaya çalışılır. İlk aşamada yıldız yol verilmesi işlemi yerine getirilir. Sonrasında ise üçgen yıldız bağlantılı çalışma sistemine geçiş yapılır.

  Enversör pako şalteri: Enversör pako şalterler genel itibariyle motorun ileri veya geri şekilde çalıştırılması noktasında fonksiyonel olabilen şalter çeşitlerinden biridir. Bu şalterlerin aktive edilmesi manuel bir müdahale neticesinde gerçekleşir. Motorlar tam kapsamlı olarak manuel şekilde enversör pako şalterler ile kontrol edilir ve yönetilirler.

  Genel olarak hemen herkesin ilgili çalışma mekanizmaları çerçevesinde pako şalter ürünlerini bu güzel çeşitlilikler arasından seçebilmeleri mümkündür. Doğru ve aynı zamanda iyi kalitede ürünleri seçilmesi işlemini takiben paket şalterlerden her zaman için en uzun süreler en yüksek verim performansının alınması olanaklı olur.

  Dahlander Pako Şalter

  Dahlender pako şalterler, asenkron yapıda olarak etkinlik gösteren bazı motorları farklı devir düzeyleriyle çalışmaya olanak sağlayan şalter çeşitlerinden biridir. Motorların bazen yüksek devir ve bazen de düşük devir yapısında çalıştırılmasına ihtiyaç olabiliyor.

  Dahlender pako şalter ürünleri bu noktada bir inisiyatif alarak bu konuda uygun bir dengenin oluşturulmasına yardımcı oluyor. Dahlender devre bağlantılarının mevcut olduğu yapılar içerisinde daima bu pako şalter çeşidinin kullanımına yer verilmesi gerekiyor.

  Kutup Değiştirici Pako Şalter

  Bu şalterler, ilgili alanda işlevsel hale getirilmek istenen elektrik devrelerinin belirlenmesine yardımcı olurlar.

  Bazı dağıtım panoları içerisinde kullanım yönünden bu şalter türleri iyi bir performans gösterirler. Şebeke ve jeneratör elektriklerinin hangisinin seçileceği hususunda kutup değiştirici pako şalter ürünleri gerekli rehberliği sağlarlar.

  Kademeli Şalter

  Voltmetre veya ampermetre pako şalteri: Oldukça özel bir tip pako şalter tasarımlarından biri olan Voltmetre pako şalterler genel itibariyle üç fazlı sistem yapısına yerlerde kullanılırlar. Gerilim ölçümlerinin yapılmasının gerekli olduğu noktalarda çoğunlukla bu şalter çeşidinin kullanımına gereksinim duyulur.

  Kumanda pako şalteri: Çeşitli tasarım makinalarda durdurma veya başlatma işlemlerinde genellikle başlat ve durdur konumlarına sahip bulunan kumanda pako şalter cihaz sistemleri kullanılır.

  Çok kademeli pako şalter: Genel olarak en çok şekilde ilgili alanda elektrik akımı enerjisine yön verilmesi noktasında çok kademeli şalter cihazlarından destek alınır.

  Pako şalterin avantajları: Çok detaylıca bakım gerektirmemeleri, kullanımlarının son derece rahat olması ve çok iyi seviyede IP koruma yapısına sahip bulunmaları, pako şalterlerin avantalı yönleri olarak öne çıkıyor. Mekanik yapısı açısından yeterince uzun süreli kullanımlara bir şans vermesi, montaj ve kurulum işlemlerinin çok kısa süreler içerisinde tamamlanabilmesi de yine diğer avantajlı yönlerden bazılarıdır.

  Pako Şalter Nasıl Bağlanır?

  Pako şalter bağlantısı yapılırken ilgili alanda muhakkak elektrik kesilmelidir. Şalteri kurulumunun yapılacağı yer kontrol edilmeli ve matkaptan destek alınarak montaj için delikler hazırlanmalıdır.

  Sonrasında montaj tamamlanmalıdır. 0 konumu daima kontağın açık olduğunu gösterir. 1 ise tam tersi kapalı demektir. Bağlantı işleminde genel itibariyle bunlar referans alınır.

  Pako Şalter Seçimi

  Pako şalter ürünler teknik ve donanımsal yapıları itibariyle çok farklı tarzlarda üretilebilen ürünlerdir. Bu şalterler konusunda bir seçim yaparken mutlaka o ürünlerin markası başta olmak üzere sahip olduğu çeşitli teknik özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Onun kaç amper veya KW derecesine sahip olduğuna detaylıca bakılmalıdır.

  Pako Şalter Fiyatları

  Tasarlanan her bir şalter ürünü kendisine özgü birtakım özellikleri bünyesinde barındırabiliyor. Tüm bu özellikler pako şalterlerin nasıl bir fiyat yapısına sahip olacağını belirlemede etkin bir rol üstleniyor.

  Markaya, şalterin çalışma kapasitesine ve onun amper gücüne bağlı olarak oldukça değişik fiyatlar üzerinden bu ürünlerin satın alınabilmesi mümkün olabiliyor. Ortalama olarak pako şalter ürünlerinin fiyatları 25 TL’den 150 TL’ye kadar değişkenlik gösterebiliyor.

  Kutup Değiştirici Şalter Ne İşe Yarar?

  Bu şalterler, ilgili alanda işlevsel hale getirilmek istenen elektrik devrelerinin belirlenmesine yardımcı olurlar.

  Bazı dağıtım panoları içerisinde kullanım yönünden bu şalter türleri iyi bir performans gösterirler. Şebeke ve jeneratör elektriklerinin hangisinin seçileceği hususunda kutup değiştirici pako şalter ürünleri gerekli rehberliği sağlarlar.

  Enversör Şalter Ne İşe Yarar?

  Enversör şalter ürünleri genel itibariyle motorun ileri veya geri şekilde çalıştırılması noktasında fonksiyonel olabilen şalter çeşitlerinden biridir. Bu şalterlerin aktive edilmesi manuel bir müdahale neticesinde gerçekleşir. Motorlar tam kapsamlı olarak manuel şekilde enversör pako şalterler ile kontrol edilir ve yönetilirler.

  Yıldız Üçgen Şalter Ne İşe Yarar?

  Önemli şalter çeşitlerinden biri olan yıldız üçgen şalter çeşitleri, üç faz sistemli bir yapısı bulunan ve asenkron özellikte olan motor sistemlerine yol vermede kullanılırlar. Yıldız üçgen yol verilmesi işleminde bu şalter türünden gerekli verimlilik alınmaya çalışılır.

  Paket Şalter Nerelerde Kullanılır?

  Paket şalter ürünleri, düşük enerjisi ve gücü olan elektrik mekanizmasına sahip bazı cihazların etkinleştirilmesi noktasında kullanılabiliyor. Kumanda sinyallerinin dinamik olarak ölçülmesi aşamasında ve yıldız üçgen devre sistemlerinde ilgili motora yol verilmesi amacıyla da yine paket şalterlerin kullanımına ihtiyaç olabiliyor.

  Kontaktör Nedir?

  Kontaktör: Bir elektrik devresi sisteminde ilgili devreyi diğer bir başka devrenin kapanmasından destek alarak kapatabilen veya açabilen parçalar, kontaktör olarak tanımlanırlar.

  Kontaktör Nerelerde Kullanılır? 

  Çeşitli devrelerde enerji akışına yön verme konusunda önemli bir inisiyatifi olan kontaktör ürünleri, birbirinden farklı alanlarda kullanılabiliyor. Bunlar arasında iş ofis ortamları, endüstri faaliyet alanları, çeşitli aydınlatma ve otomasyon sistemleri yer alıyor.

  T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.